Oferta

Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, jak również wybrane przez Klienta cząstkowe usługi z zakresu:

 • ksiąg rachunkowych
 • ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

Oprócz obsługi księgowej, w której zakres wliczone jest sporządzenie listy płac i deklaracji ZUS proponujemy również pełną obsługę kadrową
Jest to oferta skierowana do firm, które chcą nam powierzyć całokształt spraw związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców. W tym celu podpisywana jest odrębna umowa.

Obsługa przez Internet bez konieczności składania wizyt w biurze rachunkowym.

Sporządzamy:

 • deklaracje podatkowe miesięczne, kwartalne, roczne
 • sprawozdania finansowe
 • sprawozdania do GUS i NBP
 • listy płac i deklaracje ZUS oraz druki RMUA
 • analizy i prognozy finansowe, również w języku angielskim
 • raporty, instrukcje, procedury itp.

Dodatkowe usługi:

 • udzielamy porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • pomagamy w:
  • redagowaniu podań i odwołań
  • sporządzaniu wniosków kredytowych
  • sporządzaniu wniosków o fundusze unijne
  • osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą pomagamy w czynnościach rejestracyjnych.